(+99422) 2561055 hamza@nagif.info

Naqif Həmzəyev / Xronika / Video arxiv

Günün aktual mövzusu: “Pandemiya dönəmində təhsil və özünüinkişaf” VİDEO