(+99422) 2561055 hamza@nagif.info

Naqif Həmzəyev / Video arxiv

Asiyanı Avropa ilə birləşdirən yeni yol – REAL İNTERVYU