(+99422) 2561055 hamza@nagif.info

Naqif Həmzəyev / Xəbərlər

Avropa siyasi təcrübəsində geniş tətbiq olunan bir model qanunvericiliyə daxil edilir - NAQİF HƏMZƏYEV