(+99422) 2561055 hamza@nagif.info

Naqif Həmzəyev / Video arxiv

Sülh variantında təkliflər: xarici aktorların toqquşan maraqları konteksində normallaşma…