(+99422) 2561055 hamza@nagif.info

Naqif Həmzəyev / Video arxiv

Ermənistandan gələn təklif nəyi ifadə edir: həqiqi sülh axtarışları yoxsa sülhü gecikdirmə?..