(+99422) 2561055 hamza@nagif.info

Naqif Həmzəyev / Video arxiv

KAPİTULYASİYA AKTI - Ermənistan üzərində tarixi qələbənin təsdiqi